Werkgebied Aafke Veldman, draagconsulent - Draagconsulent Aafke Veldman
17005
post-template-default,single,single-post,postid-17005,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Werkgebied Aafke Veldman, draagconsulent

Werkgebied Aafke Veldman, draagconsulent

Geregeld krijg ik de vraag: kom je ook bij mij thuis voor een consult? Wat is je werkgebied voor een (knoop-, pas-, en standaard)consult?

Ik ben werkzaam in:

De provincie Friesland, Flevoland, Overijssel en Drenthe.

Balk, Wijckel, Sloten, Sondel, Nijemirdum, Oudemirdum, Harich, Tjerkgaast, Idskenhuizen, Sint Nicolaasga, Scharsterbrug, Langweer, Ouwsterhaule, Haskerhorne, Oudehaske, Nijehaske, Heerenveen, Joure, Haskerdijken, Vegelinsoord, Terhorne, Akkrum, Nes, Oldeboorn, Grou, roordahuizen, Wijtgaard, Wirdum, Warga, Weidum, Jellum, Jorwerd, Mantgum, Hijlaard, Boksum, Blessum, Dronrijp, Winsum, Welsrijp, Spannum, Oosterlittens, Wommels, Oosterend, Boazum, Dearsum, Poppenwier, Terzoal, Sijbrandaburen, Gauw, Goenga, Scharnegoutum, Sneek, Ijsbrechtum, Tirns, Nijland, Oppenhuizen, Uitwellingerga, Hommerts, Jutrijp, Ijlst, Woudsend, Elahuizen, Heeg, Oudega, Rijs, Bakhuizen, Hemelum, Koudum, Warns, Stavoren, Molkwerum, Hindeloopen, It Heidenskip, Workum, Gaastmeer, Ferwoude, Gaast, Piaam, Idsengahuizum, Makkum, Parrega, Westhem, Abbega, Oosthem, Folsgare, Nijland, Bolsward, Hartwerd, Tjerkwerd, Exmorra, Allingawier, Wons, Schraard, Schettens, Longerhouw, Burgwerd, Waaxens, Witmarsum, Pingjum, Arum, Kimswerd, Achlum, Lollum, Sexbierum, Dongjum, Franeker, Harlingen, Wijnaldum, Deinum, Leeuwarden, Drachten, Beetsterzwaag, Boornbergum, Langezwaag, Oosterzee, Echten, Echtenerbrug, Bantega, Kuinre, Lemmer, Blankenham, Ossenzijl, Ijsselham, oldemarkt, Paasloo, Wolvega, Steenwijk,Wilhelminaoord, Vledder, Nijeveen, Steenwijkerwold, Meppel, Staphorst, Rouveen, Zwartsluis, Vollenhove, Ens, Marknesse, Blokzijl, Luttelgeest, Emmeloord, Bant, Nagele, Tollebeek, Espel, Creil, Rutten.

Dit is een indicatie van waar ik momenteel veel kom. Staat je woonplaats er niet bij, maar wil je toch graag dat ik bij je thuis kom voor een consult? Neem dan even contact met mij op en vraag naar de mogelijkheden.

 

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,